×


InloggenWachtwoord vergeten
Registreer hier gratis!
Deze site maakt gebruik van cookies om verkeer te analyseren en advertentiestatistieken te meten.Meer informatie
×

Privacybeleid van Gebakplaats.nl

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gebakplaats.nl verwerkt van de Bezoeker en de Geregistreerde gebruiker van de Website of andere geïnteresseerden.

Voor ieder Gebruik van de Website, waaronder het aanmelden als Geregistreerde gebruiker, het plaatsen van een Advertentie of Reactie of berichten tussen Hobbybakker en Consument, waarin u persoonsgegevens aan Gebakplaats.nl verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Gebakplaats.nl, benaderbaar via info@gebakplaats.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Gebakplaats.nl en voor welk doel

2.1 Gebakplaats.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam;
 2. Wachtwoord;
 3. Laatste bezoek Website (indien ingelogd);
 4. Postcode;
 5. E-mailadres;
 6. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan Gebakplaats via de Website, een Advertentie, uw Profiel of een Reactie.

2.2 Gebakplaats.nl verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het aanmaken van een account;
 2. Het plaatsen van een Advertentie;
 3. Het plaatsen van een Reactie;
 4. Het bij elkaar brengen van een initiële vraag naar Gebak door een Consument en het aanbod van de Hobbybakker en alle berichtgeving daarover tussen de Hobbybakker en de Consument;
 5. Het uitwisselen van berichten tussen twee Geregistreerde gebruikers en overige functies;
 6. Het opnemen van contact over uw account, problemen met de Website, een klacht of vormen van klantenservice;
 7. Het monitoren of er wordt gereageerd op Reacties;
 8. Het voorkomen, opsporen, onderzoeken of beperken van de gevolgen van fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten;
 9. Het sturen van een nieuwsbrief aan degenen die zich daarvoor hebben aangemeld.

2.3 Gebakplaats.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gebakplaats.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.4 Gebakplaats.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze – met uitzondering van de in 2.2 genoemde doeleinden- uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.5 Gebakplaats.nl maakt beperkt gebruik van Google Analytics en Google Adsense, services die worden aangeboden door Google Inc. ("Google") en heeft daartoe een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 1. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Hoewel Google Adsense geen cookies en mobiele advertentie-ID’s gebruikt voor advertentietargeting gebruikt het dit wel voor frequentielimieten, voor verzamelde advertentierapportage, en om bedrog en misbruik te bestrijden. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van Gebakplaats.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
 2. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.
 3. Gebakplaats heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig, maar kunt. U elk moment verwijderen via de instellingen van uw browser.
 4. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

2.6 Gebakplaats.nl gebruikt – behoudens het in artikel 2.5 bepaalde - alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak, zoals voor het aanmaken van of inloggen met een account. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

3. Bewaartermijnen

Gebakplaats.nl verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U kunt elk moment uw account verwijderen op de pagina "mijn profiel".

4. Beveiliging van persoonsgegevens en verwerkers

4.1 Gebakplaats.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@gebakplaats.nl.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Gebakplaats.nl gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker heeft Gebakplaats.nl een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebakplaats.nl.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gebakplaats.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs om te voorkomen dat anderen inzage kunnen krijgen in uw persoonsgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gebakplaats.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid is vastgesteld op 1 januari 2019 en aangepast op 31 juni 2019. Het Privacybeleid kan worden gewijzigd.